OMGAAN MET EMOTIES

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

hart

Hier toont Jan den Boer dat je door meditatiebeoefening kunt leven vauit een innerlijke bevrijde staat, als een liefdevol en betrokken mens.
Jan Flameling, filosoof

Het hart heeft geen kennis. Het hart is wijsheid.
Tulku Lobsang Rinpoche

Artikelen

Interview Jan Geurtz (gepubliceerd in Paravisie, december 2015)

De paradox van keuze binnen keuzeloosheid (Gepubliceerd Inzicht nr. 1 2014)  

Morele besluiten worden niet genomen op basis van rationele overwegingen (Filosofie, maart/april 2014)

De zoektocht naar de betekenis van liefde (Spiegelbeeld januari 2014)

'Genoeg van de boosheid?' (gepubliceerd in BewustZijn sept/okt. 2013)

Gevraagd: een onbezwaard gemoed (gepubliceerd in Volzin augustus 2013) 

Morele crisis (gepubliceerd in Boeddha Magazine juli 2013) 

Gewetensvorming hoort in opvoeding en onderwijs (gepubliceerd in Educare, mei 2013)

Onvoorwaardelijk bestaan. Interview Tulku Lobsang (gepubliceerd Bewustzijn Magazine mei 2013)

Tijd voor een morele revolutie (gepubliceerd Leeuwarder Courant april 2013)

Surfen in je bewustzijn (gepubliceerd in Koorddanser jan 2013)

De vrije wil is iets waar je aan werken moet (gepubliceeerd in Filosofie, nov/dec 2012)

Flow in de klas vraagt oefening (gepubliceerd in Expertise, december 2012) 

Emotie is-niet gevoel, ook niet in de liefde (gepubliceerd in Koorddanser, december 2012)

Vertaal je spiritualiteit naar je politieke standpunt (gepubliceerd in Koorddanser, juni 2012)

Zie ook de tantra artikelen op deze website