OMGAAN MET EMOTIES

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

hart

Hier toont Jan den Boer dat je door meditatiebeoefening kunt leven vauit een innerlijke bevrijde staat, als een liefdevol en betrokken mens.
Jan Flameling, filosoof

Het hart heeft geen kennis. Het hart is wijsheid.
Tulku Lobsang Rinpoche

Schakel door naar je hart.

In het geven van trainingen, sinds 1994, was altijd een belangrijke vraag hoe een training echt onderdeel van het leven van de cursisten kan worden. Het boek Schakel door naar je hart (2012) is de neerslag van vele jaren ervaring en onderzoek op dit gebied. Kort samengevat: bewustzijn, intentie en oefening zijn de onderdelen van een leerproces dat echt een diepgaande invloed in je leven kan hebben. Dit is zowel gebaseerd op de nieuwste inzichten uit de bewustzijnswetenschappen als op de doorleefde inzichten uit het boeddhisme.

boekschakelhartBen je een denker, een doener of een gevoelsmens? Doe de zelftest in Schakel door naar je hart voor diepere zelfkennis: zit je vaak in je hoofd, ben je emotioneel of leef je vanuit je hart?

Onze cultuur kent van oudsher een sterke nadruk op rationaliteit. De keerzijde daarvan is emotionaliteit. Goed nieuws: er bestaat een middenweg. Die ligt precies tussen het hoofd en de onderbuik: letterlijk in het hartgebied. Hiervoor kiezen betekent leven vanuit je gevoel en liefdevolle aandacht.

Emotie en gevoel worden echter vaak door elkaar gehaald. Inzichten van de neurowetenschapper Antonio Damasio en het boeddhisme bieden opheldering. We kunnen leren dat gevoelens verbindend zijn en emoties verstorend. Jan den Boer geeft in Schakel door naar je hart als voorbeeld begeerte. Dit is de onrust van iets moeten of niet mogen. Het betekent de emotionele verstoring van boosheid, jaloezie, hebzucht en haat. Je kunt leren deze beweging van de emotie te doorvoelen en door meditatie of mindfulness tot rust te brengen.

Schakel door naar je hart leert je hoe je door praktische oefeningen en meditaties kunt leven vanuit je hart. Met de stelling dat je uit vrije wil kunt kiezen voor een intentie en dat training daarvan kan leiden tot nieuw gedrag geeft Den Boer een duidelijk antwoord op de actuele vraag of de vrije wil bestaat.

Uitgeverij De Driehoek, ISBN 9789060307335, € 19,95. Te koop in de boekhandel of te bestellen via dit formulier.

Tweet over dit boek:

Utime@manitaoverweg 5 mrt.

werkt vanuit n driedeling v denken, emoties (beiden golven) en t gevoel (de zee) Is geniaal

Hoofd-hart-buik-woordenboek

Hieronder het hoofd hart buik woordenboek zoals dit opgenomen is in het boek. Dit geeft een overzicht van de in het boek gebruikte begrippen.

hoofdhartbuik