TANTRA, TRAININGEN EN THERAPIE

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

Welkom op onze tantra website.

Voor tantra: klik op Home of Tantra in het menu hierboven.

We zien je graag bij onze trainingen!

Veel liefs,
Jan en Caroline 

 

 

Boek 'De stad is van iedereen'

'Inspirerend boek' - ROM Magazine, juli/augustus 2013

Video boekpresentatie: http://www.youtube.com/watch?v=P5jedb4OA7Q

Het boek kun je bestellen met dit formulier en door overmaking van het betreffende bedrag op giro 3905018 t.n.v. J.W. den Boer te Vleuten. Bij het bestellen van boeken dient u € 1,95 per boek extra te betalen voor de verzendkosten.

omslagstadBouwen lijkt iets van iedereen te zijn, ‘de meest democratische cultuuruiting’, maar is in de praktijk gemonopoliseerd door een kleine groep deskundigen. Weinig is in de praktijk zo onvrij als het bouwen van een woning: van de regels in het bouwbesluit tot het ‘politbureau’ − instanties als welstand en dergelijke die bepalen aan welke esthetische normen gebouwen moeten voldoen.
Er is de afgelopen jaren veel over architectuur gepubliceerd in Nederland. Er zijn echter maar weinig overzichten over de verhalen achter de gebouwen: van de ideeën, de idealen, de dogma’s en de machtsspelletjes.

Het boek 'De stad is van iedereen' geeft dit overzicht. Het geeft geen beschrijving van abstracte theorieën maar verhalen vol prikkelende anekdotes uit een bouwpraktijk die verstard is in functionalisme, monofunctionaliteit, eenzijdige stijlkeuze, geldzucht en regelzucht. Maar ook verhalen van mensen die een verandering willen, gedreven bouwers en idealisten die de klant weer centraal willen stellen.

Dit boek kiest geen partij voor modernisme of traditionalisme, voor of tegen de welstand of voor of tegen de projectontwikkelaar. Het geeft een analyse van de strijd én een nieuwe weg om in cocreatie samen te werken aan de stad.

De stad is van iedereen. En dit boek is voor iedereen: ontwerpers, ontwikkelaars, studenten en consumenten. Kortom: iedereen die wil begrijpen hoe in deze crisistijd de gebouwde omgeving tot stand komt en hoe het beter kan. Het mag weer: schoonheid, liefde voor het vak, leefbaarheid en de menselijke maat.

Door de mist van kruitdampen die boven het slagveld van de richtingenstrijd in architectenland hangt, tekenen zich uiteindelijk de contouren af van vruchtbare uitgangspunten voor een stedenbouw die wèl tot aangename, leefbare, levende, intensieve en vrolijk makende stedelijke milieus kan leiden. Dit boek is een stevig pleidooi voor de omschakeling naar levende steden: De stad is van iedereen!

Architect Sjoerd Soeters in het voorwoord


'De stad is van iedereen' is uitgegeven door uitgeverij Elikser en kost € 19,95. U kunt het bestellen via dit formulier.