TANTRA, TRAININGEN EN THERAPIE

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

Aanmelding workshop 'Tantra, het verlangen naar verbinding',
15 december 2024

Ik meld mij aan voor de workshop en maak € 105 over.

Betalingsvoorwaarden

Betaling direct bij aanmelding d.m.v. storting van het gehele bedrag op bankrek. NL77INGB0003905018 t.n.v. J.W. den Boer, Vleuten en/of C.S. van Wijngaarden, Vleuten. Voor betaling vanuit het buitenland heb je ook de BIC-code nodig: INGBNL2A. Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt, kom je op de wachtlijst en krijg je hiervan bericht. Annulering is mogelijk tot twee weken voor de aanvangsdatum. In dat geval zullen reeds gestorte gelden worden teruggeboekt na aftrek van 20% administratiekosten. Restitutie kan niet meer worden verleend bij annulering na twee weken voor aanvang en bij tussentijds afbreken van deelname. In bijzondere gevallen (overmacht) kan in overleg met de cursusleiding van deze regeling worden afgeweken.

Vragenlijst

Ook invullen als je eerder aan een workshop of training hebt meegedaan!