TANTRA, TRAININGEN EN THERAPIE

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

Tantrisch genieten en de kunst van het geluk 

Tantra is een levenswijze, die kan voor jou nu beginnen. Ook deze pagina is een uitnodiging tot tantrisch zelfonderzoek. Dat begint met onderstaande kleine experiment. Dan vertellen we iets over de workshops die je kunt gaan doen. Vervolgens bieden we op deze pagina een uitgebreide mogelijkheid om dit zelfonderzoek te verdiepen met meditaties, beelden om te doorvoelen en korte en meer diepgaande wetenschappelijke artikelen om betekenis te geven aan je ervaring. Op deze pagina ook onze nieuwe ontwikkelingen en artikelen na de publicatie van ons boek Tantra, het geheim van de liefde in 2019. Wat is genieten voor jou?

Probeer eens het volgende experiment. Leg iets lekkers voor je, waar je heel veel zin in hebt, voel je verlangen, maak dan het verlangen los van het voorwerp en kijk of je het verlangen op zich kunt blijven voelen als een aangename ervaring van genieten in jezelf. Neem vervolgens een hapje of een slok, voel de aangename ervaring van genieten en geluk, en kijk of je dit gevoel van genieten en geluk zo diep en goed kunt leren kennen, dat je kunt ervaren dat je dit kunt blijven voelen onafhankelijk van het nuttigen van dit lekkers. Je zult waarschijnlijk ontdekken dat dit nog niet zo makkelijk is. Er kunnen veel overtuigingen, emoties en fysieke blokkades zijn die verhinderen dat je dit pure genieten en geluk voelt. In deze workshop gaan we onderzoeken hoe we deze kunnen laten smelten, zodat je steeds meer contact kunt maken met een diepe basis van genieten en geluk die altijd in jou aanwezig is.

We geven twee nieuwe workshops over tantrisch genieten: 

Tantrisch genieten en de kunst van het geluk. Lees meer op de volgende pagina: https://www.tantratraining.nl/index.php/tantrisch-genieten 

Tantrische intimiteit. Inclusief tandava en kashmirische massage. Lees meer op de volgende pagina: https://www.tantratraining.nl/index.php/wsh-tantrische-intimiteit 

Wat kun je ervaren in deze workshops

Regelmatig ervaren deelnemers de diepe basis van geluk al in één workshop, lees dit verhaal van Bianca over de workshop tantra en de kunst van het geluk van 17 oktober 2021: 'Fijn dat de workshop begint met ervaren in plaats van delen. Het was een mooie reis in een korte tijd van een dagje. Een goede afwisseling van alleen, samen, delen, theorie en ervaren. Ik vind jullie een prettige energie hebben, ieder op zijn eigen manier, en fijn dat jullie jullie zelf ervaren wijsheid delen met mensen. Verder neem ik de vraag 'wat is geluk?' mee. In de voorbereiding had ik vooral omstandigheden of gebeurtenissen geschetst waarin het geluk zich makkelijker voordoet in mijn leven, veel omstandigheden die met verbondenheid met een groter geheel te maken hebben, maar het draait om iets diepers en essentielers, want geluk kan zich onder alle omstandigheden manifesteren, als er vrijheid wordt gevoeld om je te verhouden met dat wat zich aandient. Het is meer een vermogen tot overgave aan dat wat zich aandient.'

Over genieten en geluk

De meeste mensen hebben een groot verlangen naar genieten en geluk en doen er alles aan om dit te ervaren: liefde, seks, geld, vakanties, relaties, genotsmiddelen, etc. Onze consumptiecultuur nodigt uit om dit geluk te blijven zoeken. Als we vervolgens dit geluk niet bereiken, dan onderdrukken we het verlangen of verliezen het contact met dit gevoel van verlangen. Veel spirituele stromingen waarschuwen dat je het geluk niet kunt bereiken door al die dagelijkse materiële en zinnenprikkelende zaken. Tantra biedt een derde weg. Het dagelijks leven als tantrameditatie. We doen hetzelfde als altijd, maar nu met een meditatief bewustzijn. Op niveau van de dagelijkse ervaring is er nog steeds een komen en gaan van geluk door al die materiële en zinnenprikkelende ervaringen. En je ontdekt dat het meditatieve bewustzijn een ander soort ervaring is. Een soort liefdevolle toeschouwer die altijd gelukkig is. Onafhankelijk van de dagelijkse omstandigheden. Je bent altijd al gelukkig, je vergeet het alleen af en toe op het moment dat de dagelijkse ervaring je bewustzijn overneemt. Tantra leert je om te oefenen in het herinneren van je diepe, stabiele ervaring van geluk, terwijl het leven met al zijn ups and downs gewoon doorgaat zoals altijd. 

In het volgende artikel kun je meer hierover lezen, vanuit onze eigen ervaring en de ervaring van deelnemers van workshops.

De kunst van het geluk

De hele wereld zoekt geluk en soms, heel soms, wordt het gevonden. Maar is die golfbeweging te stoppen en de ervaring van geluk constant te maken? Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden geven hierin meer inzicht. 

Het artikel werd gepubliceerd in Koorddanser, januari 2022.

Wil je nu verder op onderzoek? 

Jouw eilandjes van denken, voelen en emoties ontdekken? Meditaties om ze te verbinden? Een nieuwe betekenis van verlangen, liefde, vrijheid en waarheid? En ook de praktische betekenis van dit onderzoek in dagelijkse onderwerpen zoals schoonheid en architectuur?

Dan is onderstaand zelfonderzoek voor jou!

Zelfonderzoek: meditaties, video's en artikelen 

Onze workshops zijn ervaringsgericht, met elke keer een korte toelichting vanuit jouw ervaring. Ons boek en deze pagina van de website zijn een uitnodiging tot zelfonderzoek en verdieping.

Wanneer ben je in contact met je basis van genieten en geluk? Wanneer verlies jezelf in de golven van emoties en oordelen? Wanneer ben je min of meer uit contact in je hoofd op je onderbuik (herkenbaar aan onrust en irritatie)? En wanneer zijn hoofd, hart en buik met elkaar verbonden (herkenbaar aan een gevoel van rust en liefde)?

Probeer het uit in de meditaties, neem tijd om de afbeeldingen met de woorden te door-voelen, bekijk de video en en lees de (wetenschappelijke) artikelen voor meer begrip over jezelf in de wereld.

Hoe leer je kunst van het genieten en het geluk? Het dagelijks leven als tantra meditatie.

Voor ons is tantra een meditatie in het dagelijks leven. Dat is onder meer geïnspireerd op het Tibetaans boeddhisme. Het verhaal gaat dat ergens in de achtste eeuw in Tibet een aantal nonnen en monniken uit de kloosters traden, om te onderzoeken of je in het dagelijks leven, terwijl je een liefdesrelatie hebt, seks hebt, kinderen hebt en werkt, nog steeds in meditatie kunt zijn. Waar veel vormen van meditatie een rustige en stille plek zoeken, is de uitdaging van tantra om in een drukke stad, tijdens je werk, tijdens het vrijen, in een heftige ruzie en in elke andere dagelijkse belevenis in meditatie te kunnen zijn. Op die manier komen de uitersten van opwinding, emotie en extase enerzijds en diepe meditatieve rust anderzijds samen in pure aanwezigheid.

Onze meditaties: de verbinding tussen denken, voelen en emoties 

Zowel vanuit spirituele stromingen zoals het boeddhisme als vanuit recente neurowetenschappelijk onderzoek, kunnen we een onderscheid maken tussen drie delen van ons bewustzijn: denken, voelen en emoties. Als deze niet verbonden zijn, ontstaan negatieve confronterende emoties (onderbuik), positieve gevoelens (hart) en negatieve conflicterende gedachten (hoofd).
Spirituele beoefening gaat over het verbinden van ons bewustzijn, van dualiteit naar non dualiteit. Negatieve emoties in verbinding met het hart worden levensenergie. Conflicterende gedachten in verbinding met het hart worden helderheid. Levensenergie en helderheid verbinden in liefde. Non-dualiteit.

Hieronder onze belangrijkste meditaties en de betekenis daarvan. Als je eerst een wetenschappelijke onderbouwing van onze visie op ons bewustzijn wilt lezen kan dat in het volgende essay van Jan:

Ratio, emotie en gevoel

Veel conflicten gaan over een botsing tussen denken en emoties, het hoofd en de onderbuik. Jan den Boer betoogt in dit interactieve wetenschappelijke essay dat we te weinig aandacht hebben voor het derde en belangrijkste deel van ons bewustzijn, het voelen, het hart. We hebben een nieuw model voor ons bewustzijn nodig om conflicten op te kunnen lossen. Het artikel werd gepubliceerd in De Psycholoog, november 2021.

Meditaties

Onze belangrijkste meditatie

In deze meditatie verbind je denken (hoofd), voelen (hart) en emoties (buik). Een meditatie die je dagelijks ongeveer 20 minuten kunt doen, via onderstaande link, begeleid door de stem van Caroline

Klik op deze link: Individuele meditatie door Caroline

En bekijk onderstaande video voor de instructie over de meditatie.

insp leeuwarden

Tantrische meditatie

Deze video geeft een instructie voor de individuele meditatie, één van onze belangrijkste meditaties.

Hier is de video te zien.

Meditaties gedurende de hele dag, op jezelf en in verbinding met anderen

Onze uitnodiging is om gedurende de dag te voelen dat je in balans kunt zijn, en kunt kiezen voor liefde. Voelen hoe je elke keer opnieuw je lijf in balans kunt brengen tussen uitreiken en terughouden. Ervaren dat je bewustzijn niet alleen de golven van emoties en gedachten zijn, maar ook een zee van pure liefde.

Balans oefening 

Ga staan en licht naar voren en naar achteren wiegen. Naar voren is de emotie die er in een eventuele discussie bovenop zit en naar achteren de bedachtzaamheid die er meer boven gaat staan. Ergens is een middelpunt, het punt waar niets moet en alles mogelijk is. Dat punt zoeken we in tantra. Voel de balans in je lijf en voel dat je nu kunt kiezen voor die balans, wat er verder ook in je beweegt.

Liefdevolle aandacht meditatie 

Je kunt je bewustzijn voorstellen als een diepe zee van liefdevolle aandacht, daarin bewegen de golven van emoties en gedachten. Als je je volledig identificeert met een emotie of gedachte, met een golf, dan ben je niet meer vrij, dan kun je niet anders dan handelen vanuit die emotie of gedachte. Op het moment dat je je herinnert dat jouw essentie niet die golf is, maar de diepe zee van liefdevolle aandacht, dan kun je wisselen van perspectief. Je hoeft niets te veranderen aan de emoties of gedachten. Je kunt nu kiezen om aanwezig te zijn in de diepe zee van liefdevolle aandacht, waarin de golven van emoties en gedachten vrij kunnen bewegen zonder dat die zee verstoord wordt

Toepassing van de meditaties

Hoe kun je vervolgens de meditaties verbinden met het dagelijks leven, hier woorden aangeven? Veel woorden roepen tegenstellingen op. We hebben een andere weg ontdekt: door diepgaand onderzoek vanuit tantra woorden vloeibaar maken. Vaststaande concepten vanuit het denken of de emoties verbinden met het gevoel, waardoor een nieuwe samen gedeelde betekenis kan ontstaan van woorden als relatie, vriendschap, liefde. Waardoor woorden geen pijn meer doen, maar verbinding creëren. 

Veel van onze woorden zijn onvrij vanuit een afgesloten emotie of denken. Wat verandert er als je vrij spreekt vanuit je gevoel, in verbinding met emoties zijn denken? Dan ontstaat een andere betekenis, een andere houding, een andere manier van relateren met jezelf en je omgeving. 

Hieronder een aantal voorbeelden van de praktische toepassing van deze tantrische inzichten, met een link naar artikelen waarin dit toegelicht wordt. 

Verlangen

Een heel persoonlijk verhaal over verlangen kun je lezen in het volgende artikel van ons: Je eeuwige bron van liefde en seks (Onkruid, mei 2020)

En een wetenschappelijke artikel van Jan hierover kun je via de volgende link lezen: Mindful vrijen: seks hoeft niet leuk te zijn. Een filosofisch onderzoek naar het verlangen. 

Liefde

Onze visie op liefde beschrijven we uitgebreid in ons boek Tantra, het geheim van de liefde en wordt samengevat in dit ParaVisie artikel van 2019.

Vrijheid

Een heel persoonlijk verhaal over vrijheid, egoïsme en altruïsme kun je lezen in het volgende artikel van Jan en Caroline uit de Onkruid van januari 2021.

Waarheid

In een egoïstische discussie over waarheid ontstaat emotioneel fundamentalisme of rationeel dogmatisme. De illusie dat je gelijk hebt. En zo ontstaat conflict, dualiteit.
In een altruïstische discussie over waarheid gaat het er niet meer om elkaar de emotionele of rationele waarheid te vertellen, maar om te spreken vanuit het gevoel van waarachtigheid. Hierover gaat het wetenschappelijke essay van Jan in De Psycholoog (2021), dat hierboven ook al te lezen was:  https://www.tantratraining.nl/PDF/Psycholoog_nov21_Ratio_emotie_en_gevoel.pdf  

Stedenbouw en architectuur

Architectuur is een heel praktisch en herkenbaar voorbeeld van het conflict tussen emotie en denken. Jan is stedenbouwkundige en projectmanager en heeft veel onderzoek gedaan naar schoonheid in architectuur en stedenbouw. Veel conflict ontstaat in de tegenstelling tussen romantische, kitscherige architectuur en moderne, functionele, strakke architectuur. Ook hier blijkt het conflict in de praktijk vanuit deze tegenstelling bijna onoplosbaar. Tot je de derde weg van het gevoel van schoonheid ontdekt. Lees meer hierover in het prijswinnende essay van Jan. 

Een uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing van onze visie op het bewustzijn kun je lezen in een artikel in het wetenschappelijke blad Filosofie van Jan uit 2012.

Doe mee!

En tenslotte is het beeld hieronder een uitnodiging om mee te doen met onze workshops, zoals op deze fantastische locatie op Ibiza.