TANTRA, TRAININGEN EN THERAPIE

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.

Workshop: De kunst van het geluk.

Het dagelijks leven als tantra meditatie.

Inclusief tandava en kashmirische massage.

Dit is een nieuw thema: nieuwe workshops, nieuwe oefeningen, nieuwe rituelen, én met de essenties van onze andere thema's: Tantra, genieten van het verlangen en Tantra, het geheim van de liefde. 

16 april 2022, De Roos, Amsterdam. 

Workshop De kunst van het geluk, het dagelijks leven als tantra meditatie, voor singles en stellen. 10.30 - 17.00 uur, € 95. 

Meld je hier aan

De meeste mensen hebben een groot verlangen naar geluk en doen er alles aan om dit te ervaren: liefde, seks, geld, vakanties, relaties, genotsmiddelen, etc. Onze consumptiecultuur nodigt uit om dit geluk te blijven zoeken.

Als we vervolgens dit geluk niet bereiken, dan onderdrukken we het verlangen of verliezen het contact met dit gevoel van verlangen. Veel spirituele stromingen waarschuwing dat je het geluk niet kunt bereiken door al die dagelijkse materiële en zinnenprikkelende zaken. 

Tantra biedt een derde weg. Het dagelijks leven als tantrameditatie. We doen hetzelfde als altijd, maar nu met een meditatief bewustzijn. Op niveau van de dagelijkse ervaring is er nog steeds een komen en gaan van geluk door al die materiële en zinnenprikkelende ervaringen. En je ontdekt dat het meditatieve bewustzijn een ander soort ervaring is. Een soort liefdevolle toeschouwer die altijd gelukkig is. Onafhankelijk van de dagelijkse omstandigheden.

Je bent altijd al gelukkig, je vergeet het alleen af en toe op het moment dat de dagelijkse ervaring je bewustzijn overneemt. Tantra leert je om te oefenen in het herinneren van je diepe, stabiele ervaring van geluk, terwijl het leven met al zijn ups and downs gewoon doorgaat zoals altijd.

Voor ons is tantra een meditatie in het dagelijks leven. Dat is onder meer geïnspireerd op het Tibetaans boeddhisme. Het verhaal gaat dat ergens in de achtste eeuw in Tibet een aantal nonnen en monniken uit de kloosters traden, om te onderzoeken of je in het dagelijks leven, terwijl je een liefdesrelatie hebt, seks hebt, kinderen hebt en werkt, nog steeds in meditatie kunt zijn.

Waar veel vormen van meditatie een rustige en stille plek zoeken, is de uitdaging van tantra om in een drukke stad, tijdens je werk, tijdens het vrijen, in een heftige ruzie en in elke andere dagelijkse belevenis in meditatie te kunnen zijn. Op die manier komen de uitersten van opwinding, emotie en extase enerzijds en diepe meditatieve rust anderszijds samen in pure aanwezigheid, dit zou je ook non dualiteit kunnen noemen.

Soms lijkt meditatie in het Westen vooral gericht op jezelf lekker voelen of tantrische extase ontdekken. Voor ons is in tantrische meditatie je intentie belangrijk. Een van onze belangrijkste intenties is liefdevolle aandacht, ofwel een altruïstische houding, gericht op liefde en verbinding in de wereld.

Kashmirische dansmeditatie (tandava) en massage.

Een deel van de middag doen we de Kashmirische dansmeditatie (tandava) en massage. De Tandava is een meditatieve dans waarin je diepgaand in contact met jezelf kunt komen. De Kashmirische massage is een bijzondere vorm van tantra massage. Je leert - binnen je eigen grenzen - om contact gericht te zijn en de massage te geven uit een gevoel van liefdevolle aandacht. In een soort langzame meditatieve dans beweeg je met je handen over het lichaam van je partner, zonder doel, zonder aan het werk te gaan. De persoon die ontvangt heeft een eigen rol in de beweging, zodat deze massage een diepgaande ontmoeting van twee mensen wordt, ieder vanuit zijn eigen rol. Hier kun je ervaren wat de betekenis van tantrische intimiteit zou kunnen zijn in je leven. De massage kan gekleed gedaan worden, en je kunt in overleg met je partner kijken of je deze (deels) naakt wilt doen.

Je kunt meer lezen over het dagelijks leven als tantra meditatie in het volgende artikel van ons:

 

Een mooi artikel dat je zal raken: het persoonlijke verhaal van Alissa en Jaime, op zoek naar een liefde die altijd blijft stromen.

'Als je seks verbindt met liefde en een helder denken wordt het een meditatieve en extatische levensenergie die 24 uur per dag kunt ervaren in alles wat je doet.'

Je eeuwige bron van liefde en seks (Onkruid, mei 2020)

'Ik geloof niet dat ik eerder tantra zo goed uitgelegd heb gezien.' Frank, hoofdredacteur Onkruid. 

Lees meer over de kunst van het geluk in dit persoonlijke verhaal van Jan: https://www.tantratraining.nl/PDF/04_ParaVisie_2021_SchervenSpiegel.pdf 

Uitgebreide informatie over de meditaties:

1) Meditaties gedurende de hele dag, op jezelf en in verbinding met anderen

Onze uitnodiging is om gedurende de dag te voelen dat je in balans kunt zijn, en kunt kiezen voor liefde. Voelen hoe je elke keer opnieuw je lijf in balans kunt brengen tussen uitreiken en terughouden. Ervaren dat je bewustzijn niet alleen de golven van emoties en gedachten zijn, maar ook een zee van pure liefde.

Balans oefening 

Ga staan en licht naar voren en naar achteren wiegen. Naar voren is de emotie die er in een eventuele discussie bovenop zit en naar achteren de bedachtzaamheid die er meer boven gaat staan. Ergens is een middelpunt, het punt waar niets moet en alles mogelijk is. Dat punt zoeken we in tantra. Voel de balans in je lijf en voel dat je nu kunt kiezen voor die balans, wat er verder ook in je beweegt.

Liefdevolle aandacht meditatie 

Je kunt je bewustzijn voorstellen als een diepe zee van liefdevolle aandacht, daarin bewegen de golven van emoties en gedachten. Als je je volledig identificeert met een emotie of gedachte, met een golf, dan ben je niet meer vrij, dan kun je niet anders dan handelen vanuit die emotie of gedachte. Op het moment dat je je herinnert dat jouw essentie niet die golf is, maar de diepe zee van liefdevolle aandacht, dan kun je wisselen van perspectief. Je hoeft niets te veranderen aan de emoties of gedachten. Je kunt nu kiezen om aanwezig te zijn in de diepe zee van liefdevolle aandacht, waarin de golven van emoties en gedachten vrij kunnen bewegen zonder dat die zee verstoord wordt

Tekst: liefde als een beslissing

De essentie van deze oefeningen wordt samengevat in de volgende tekst van onze Tibetaanse leraar Tulku Lobsang: ‘Liefde is eigenlijk vooral een beslissing. Of we nu goede dingen zien of vervelende, we kunnen in beide gevallen beslissen om liefde en compassie te voelen.’ Neem nu dit besluit: kies voor balans, kies voor liefde, en breng dat in het leven.

Vervolgens kun je de volgende oefening doen om de liefde te verbinden:

1) Stel je een goede vriend of geliefde voor, en stel je voor hoe je vanuit balans en liefde met hem of haar het gesprek voert.

2) Stel je een groep gelijkgestemden voor, en stel je voor hoe je vanuit balans en liefde met hun het gesprek voert.

3) Kijk naar conflictsituaties in je leven. Wie roept bij jou de meeste tegenstelling, irritatie of boosheid op? Stel je voor hoe je vanuit balans en liefde met hem of haar het gesprek voert.

4) Stel je een groep voor met veel verschillende meningen, en stel je voor hoe je vanuit balans en liefde met hun het gesprek voert.

2. Individuele meditatie om dagelijks te doen.

Onze tweede belangrijke meditatie is een meditatie die je dagelijks ongeveer 20 minuten kunt doen, via onderstaande link, begeleid door de stem van Caroline

Klik op deze link: Individuele meditatie door Caroline

En bekijk onderstaande video voor de instructie over de meditatie.

insp leeuwarden

Tantrische meditatie

Deze video geeft een instructie voor de individuele meditatie, één van onze belangrijkste meditaties.

Hier is de video te zien.

Toepassing van de meditaties voor verschillende onderwerpen:

In de meditaties onderzoek je een andere betekenis van woorden. Wanneer zijn woorden onvrij vanuit emotie of denken, en wanneer vrij vanuit gevoel. Dan ontstaat een andere betekenis, een andere houding, een andere manier van relateren met jezelf en je omgeving. Hieronder een aantal voorbeelden van de praktische toepassing van deze tantrische inzichten, met een link naar artikelen waarin dit toegelicht wordt. 

Overzicht schema:

Uitwerking per onderwerp: 

Zowel vanuit spirituele stromingen zoals het boeddhisme als vanuit recente neurowetenschappelijk onderzoek, kunnen we een onderscheid maken tussen drie delen van ons bewustzijn: denken, voelen en emoties. Als deze niet verbonden zijn, ontstaan negatieve confronterende emoties (onderbuik), positieve gevoelens (hart) en negatieve conflicterende gedachten (hoofd).
Spirituele beoefening gaat over het verbinden van ons bewustzijn, van dualiteit naar non dualiteit. Negatieve emoties in verbinding met het hart worden levensenergie. Conflicterende gedachten in verbinding met het hart worden helderheid. Levensenergie en helderheid verbinden in liefde. De zoektocht naar verbinding. Non-dualiteit.

In een egoïstische discussie over waarheid ontstaat emotioneel fundamentalisme of rationeel dogmatisme. De illusie dat je gelijk hebt. En zo ontstaat strijd en polarisatie. Dualiteit.
In een altruïstische discussie over waarheid gaat het dan niet meer om elkaar de emotionele of rationele waarheid te vertellen, maar om te spreken vanuit het gevoel van waarachtigheid. Lees hierover dit recente wetenschappelijke artikel van Jan in Psyche&Brein: https://www.tantratraining.nl/images/Psyche__Brein_essay_augustus_2021_-_Ratio_emotie_en_gevoel.pdf  

Onze visie op liefde beschrijven we uitgebreid in ons boek Tantra, het geheim van de liefde en wordt samengevat in dit ParaVisie artikel van 2019.

Een heel persoonlijk verhaal over vrijheid, egoïsme en altruïsme kun je lezen in het volgende artikel van Jan en Caroline uit de Onkruid van januari dit jaar.

Filosofische en wetenschappelijke onderbouwing
Een uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing kun je lezen in een artikel in het wetenschappelijke blad Filosofie van Jan uit 2012.