TANTRA, TRAININGEN EN THERAPIE

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

Voorwaarden voor deelname aan cursus of training

Tantratraining.nl biedt de trainingen, workshops en cursussen aan zoals aangegeven op de website. Het instituut zal zijn uiterste best doen de deelnemer te ondersteunen. De deelnemer zal zijn uiterste best doen op de lessen tijdig aanwezig te zijn en opdrachten te maken en zich te houden aan de hieronder genoemde regels en aan de aanwijzingen van de docent.

Inschrijving

Alle deelnemers aan trainingen of cursussen schrijven zich in via het inschrijfformulier. Op het inschrijfformulier geeft je aan dat je akkoord gaat met de voorwaarden voor deelname. Hierdoor zijn zowel je consumenten belangen als onze belangen gewaarborgd. Na ontvangst bevestigen wij je inschrijving en je plaatsing. Mocht door omstandigheden de cursus niet doorgaan of niet op de dag doorgaan krijgt je hiervan tijdig bericht. De gegevens van de inschrijving worden opgenomen op de deelnemers lijst die gebruikt wordt voor de administratie en het bijhouden van presentie.

Betaling

Betaling direct bij aanmelding d.m.v. storting van het gehele bedrag op bankrek. NL77INGB0003905018 t.n.v. J.W. den Boer, Vleuten en/of C.S. van Wijngaarden, Vleuten. Voor betaling vanuit het buitenland heb je ook de BIC-code nodig: INGBNL2A. Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt, kom je op de wachtlijst en krijg je hiervan bericht. Annulering is mogelijk tot twee weken voor de aanvangsdatum. In dat geval zullen reeds gestorte gelden binnen 5 werkdagen worden teruggeboekt na aftrek van 20% administratiekosten. Restitutie kan niet meer worden verleend bij annulering na twee weken voor aanvang en bij tussentijds afbreken van deelname. In bijzondere gevallen (overmacht) kan in overleg met de cursusleiding van deze regeling worden afgeweken.

Bedenktermijn

Je kunt NA de eerste automatische bevestiging nog tot 14 dagen je inschrijving ongedaan maken op basis van je bedenkrecht. Je hoeft dit niet toe te lichten. Je dient dit voor deze tijd verstrijkt aan het opleidingsinstituut aan te geven. Eventueel gestort geld wordt binnen 5 werkdagen teruggestort. Daarna geldt een annuleringsregeling zoals vermeld op het inschrijfformulier. 

Cursusduur

Elke cursus eindigt op de laatste cursusdag. Voor andere cursussen of workshops dient je je opnieuw in te schrijven.

Overmacht

Indien zich voor de cursus een te klein aantal personen hebben opgegeven kan het opleidingsinstituut de cursus afgelasten of samenvoegen bij een volgende cursus. Je krijgt hiervan tijdig bericht. Je kunt kiezen voor terugbetaling of (gratis) de aangeboden vervangende cursus volgen.

Indien zich voor een cursus te veel personen hebben aangemeld geldt dat de deelnemers op basis van volgorde van inschrijving worden geplaatst. De personen die hierdoor de cursus niet kunnen volgen kunnen kiezen op een wachtlijst geplaatst te worden of voor terugbetaling van je geld. Je krijgt hiervan tijdig bericht.

Indien tijdens een cursus de docenten door welke oorzaak dan ook niet op de dag aanwezig kunnen zijn krijg je hiervan bericht. Je kunt dan kiezen voor een vervangende cursus of terugbetaling van je geld.

Indien je zelf tijdens de cursus een dag door bijv. ziekte of overmacht niet kan volgen dien je dit zo spoedig mogelijk aan te geven.

Indien de cursus niet door kan gaan omdat door externe oorzaken, die zowel door de deelnemer of het instituut niet kunnen worden opgeheven, zullen wij ons uiterste best doen een vervangende datum voor te stellen of op een vervangende manier de cursus voort te zetten. Dit gebeurt in gevallen zoals tijdens een COVID-crisis.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering voor de start van de cursus dien je zo snel mogelijk door te geven. Hoe dichterbij de startdatum des te minder kunnen wij een vervangende deelnemer plaatsen en zullen we hiervoor kosten door berekenen. De annuleringsregeling staat op het aanmeldingsformulier.

Tussentijdse afzegging dient je zo snel mogelijk door te geven aan ons. Er is geen terug storting van geld mogelijk.

Copyright

Voor alle gebruikte en getoonde leermiddelen en voorbeelden geldt het copyright van tantratraining.nl. Niets van eventueel uitgegeven leermiddelen de lesboeken mag worden vermenigvuldigd, uit het verband worden gehaald of van (instituut)naam veranderd worden en het mag tevens niet worden gebruikt voor verkoop of voor het gebruik als onderwijs materiaal, ook niet door derden, zonder toestemming van ons.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door de deelnemer wordt verstrekt is vertrouwelijk voor ons

Regels en afspraken bij deelname aan cursus of training

We gaan uit van respectvolle bijeenkomsten en dat is ook vrijwel altijd zo. Toch is het ook belangrijk een aantal regels vast te leggen.

 • Iedere deelnemer neemt volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf en gaat het commitment aan, open te staan voor coaching. Tevens wordt respect verwacht voor het teken/woord "stop" in elke les bij ieder die het gebruikt.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de staf voldoende te informeren over zijn/haar gezondheidstoestand (fysiek en geestelijk), alsmede gebruik en achtergrond van medicijnen.
 • Tijdens de cursus is het gebruik van verdovende middelen (ook roken) niet toegestaan. Alcoholgebruik tijdens de training (of in pauzes) wordt afgeraden. Mocht je bij een meer-daagse training toch iets willen drinken, wordt geadviseerd om maximaal één alcoholische consumptie per dag te nuttigen.
 • Neem voor elke cursus mee: gemakkelijke, loszittende kleding, een extra T-shirt, eventueel een plastic flesje water.
 • De deelnemer is verantwoordelijk voor de schade welke hij/zij veroorzaakt aan bezittingen van de deelnemers en/of de groepsruimte en/of faciliteiten.
 • Lichamelijk geweld wordt niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan de cursus. Tevens worden geen seksuele handelingen toegestaan in de cursus. Dit om de veiligheid binnen de groep te waarborgen.
 • De staf is gemachtigd een deelnemer die de cursusactiviteit belemmert, uit de cursus te verwijderen (zonder restitutie).
 • Wij verzoeken je tijdens het verblijf de hygiëne in acht te nemen en eventuele richtlijnen van de staf hierover te volgen.
 • Alle informatie zal door ons vertrouwelijk behandeld worden.
 • Alles wat gedeeld wordt in een training, zowel door de deelnemers als door de trainers, is vertrouwelijk en wordt niet herkenbaar naar buiten gebracht, niet door de trainers en niet door de deelnemers.
 • Standaard annuleringsregeling: annulering is mogelijk tot twee weken voor de aanvangsdatum. In dat geval zullen reeds gestorte gelden worden teruggeboekt na aftrek van 20% administratiekosten. Restitutie kan niet meer worden verleend bij annulering na twee weken voor aanvang en bij tussentijds afbreken van deelname. In bijzondere gevallen (overmacht) kan in overleg met de cursusleiding van deze regeling worden afgeweken. Bij sommige trainingen, zoals Ibiza, geldt een andere regeling, zie de betreffende pagina op de website en de aanmeldingsformulieren.

Als je je inschrijft voor een training, verbind je je aan deze afspraken.